درباره ما

درباره کافه فردا

با توجه به نیاز جامعه به اطلاع رسانی در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات , کافه فردا این وظیفه خطیر را برعهده گرفته و تلاش دارد در جهت ارتقاء فرهنگ فناوری جامعه , دوشادوش فناوری های روز جهانی قدم بردارد .
در این راستا شرکت دیاموند با بهره گیری از متخصصین و مهندسین خبره , ضمن رصد فناوری های نوین و مدرن جهانی , به تحلیل و بررسی مناسب آنها می پردازد .
مطابق فیدبک حاصله از فعالیت های چند ماه گذشته نتایج بسیار مطلوبی حاصل گردیده و ما را در ادامه این خدمت مصمم تر نموده است.
انتظار ما از فرهیختگان و نخبگان جامعه , این است که با نظرات سازنده و پیشنهادت راهگشا در طی این مسیر تعالی ما را یاری نمایند .
تولد کافه فردا
شعار کافه فردا
تیم کافه فردا
بازاریابی کافه فردا